Etikai kódexem

- Életvitelemmel, gondolkodásmódommal, viselkedésemmel hozzájárulok ahhoz, hogy az emberek pozitív képet alkothassanak arról a tanácsadói munkáról, melyet végzek. Tartózkodom a negatív megnyilvánulásoktól, tudatosan kerülöm a konfrontációkat, befogadó és elfogadó vagyok az új dolgok, ismeretlen emberek, kultúrák, vallások iránt, – de ettől függetlenül természetesen saját véleményt alkotok, nem másokét szajkózom.

- Sem szóban, sem írásban nem teszek szándékosan olyan kijelentéseket, állításokat, melyek valótlanok, félrevezetőek.

- Tiszteletben tartom azt, hogy az általam végzett tanácsadói feladatkört, és az így elérhető eredményeket az emberek különbözőképpen értelmezik. Nem beszélek rá senkit arra, hogy valamit megtegyen, – mert hiszek a szabad akarat fontosságában.

- Megbecsülöm mások erőfeszítését és munkáját, eredményeiket sosem tüntetem fel sajátjaimként, – és ugyanezt elvárom másoktól is.

- Munkavégzés során teljes mértékben figyelek és összpontosítok arra a személyre / cégre / csoportra, akikkel / amellyel épp foglalkozom. Tisztában vagyok azzal, hogy iránymutatásaim óriási hatással lehetnek mások életére, – ezért kifinomultan kommunikálok és írok, igyekszem elkerülni azt, hogy a segítségnyújtás során félreérthessenek.

- Kiemelten figyelek arra, hogy felismerjem azokat a személyes indíttatású problémákat, helyzeteket, körülményeket, melyek – esetleg – összeegyeztethetetlenek a munkámmal vagy hátráltatják a tanácsadás menetét, esetleg engem kötnek meg valamilyen formában. Minden esetben törekszem arra, hogy mind az ügyfél / kliens / megrendelő megkapja kérdéseire a válaszokat, valamint magam is elégedett legyek azzal, amit nyújtani tudok. 100 százalékos munkavégzésre törekszem, de ha szükségét érzem, akkor további szakmai támogatást keresek, végső esetben felfüggesztem vagy akár megszakítom a tanácsadói kapcsolatot. Munkám minden esetben a két fél együttműködésével lehet teljes.

- Megbízásomat – bármilyen jellegű tanácsadásról legyen szó -, az ügyfél / kliens / megrendelő hozzájárulásával és beleegyezésével végzem, és mindent megteszek azért, hogy senkit, semmilyen formában ne érjen hátrány, sérelem. Titoktartási kötelezettséget vállalok, és semmilyen formában sem élek vissza a hozzám eljutott személyes információkkal. Az ügyfeleim magán- és/vagy szakmai életét bizalmasan kezelem, hacsak az ügyfél erről másképp nem rendelkezik.

- Munkám során előfordul, hogy feljegyzéseket készítek, ezeket bizalmasan kezelem, megfelelően karbantartom, tárolom illetve semmisítem meg, az ide vonatkozó törvényeket betartva.

- Kiemelten fontosnak tartom azt, hogy tisztán érthető és/vagy látható, pontos és korrekt határokat szabjak, melyek érvényesek az ügyféllel történő bármilyen kapcsolatra.

- Ügyfeleimmel világos, mindkét fél számára érthető és elfogadott megállapodásokat kötök és tiszteletben is tartom azokat.

- Megbizonyosodom arról, hogy az ügyfél / kliens / megrendelő tisztában van együttműködésünk kezdetén a tanácsadói folyamattal, mindkettőnk szerepkörével, a munkafolyamatok lehetséges eredményeivel, az információk bizalmas kezelésével, pénzügyi és egyéb tudnivalókkal.

- Pontos információt adok a végzettségeimről, szakterületemről, megszerzett tapasztalataimról.

- Soha, semmilyen esetben sem vezetem félre az ügyfeleimet, nem teszek hamis ígéretet arról, hogy milyen eredményeket érhetnek el, miként fog végződni a közös munka, illetve mit nyújthat a tanácsadói folyamat. Minden konzultáció egyedi, nincs kaptafa, nincsenek sémák. Szívvel és lélekkel dolgozom.

- Az ügyfél bizalmával NEM élek vissza, a kialakult bizalmi kapcsolatot semmilyen szempontból nem használom ki, – sem személyes, szakmai, vagy anyagi érdekből.

- Tiszteletben tartom az ügyfél / kliens / megrendelő azon jogát, hogy a tanácsadói folyamatot megszakítsa. Magam is figyelek azokra a jelekre, melyek erre utalhatnak, és ennek megfelelően alakítom a további kapcsolatot.

- Ha úgy látom, hogy az ügyfél érdekeit jobban szolgálja egy másik tanácsadó, magam fogom arra biztatni, hogy tegye meg a szükséges lépéseket. Ha elkerülhetetlennek tartom, én javaslom ügyfeleimnek, hogy vegyék igénybe más szakemberek támogatását is.

- Az ügyfél / kliens / megrendelő engedélye nélkül nem használom a nevét, mint referenciát, sem más információt, mely alapján egyértelműen azonosítható.

- Kiemelten törekszem arra, hogy elkerüljem a nézeteltéréseket és érdekek ütközését köztem és az ügyfelem között. (például: politikai, faji, vallási, és hasonló, sokszor kényes témákban)

- Amennyiben egyértelmű érdekellentétre derül fény köztem és bármely ügyfelem között, nyíltan vállalom azt és megbeszélem vele, miként kezeljük a helyzetet.

- Csak és kizárólag akkor fogadom el egy bármilyen barter jellegű üzlet megkötését vagy munkám nem anyagi jellegű megtérítését, ha az számomra ténylegesen elfogadható, és nem csorbulnak az eddig felsorolt tényezők.

- Szolgáltatásaim nem ingyenesek

- Coaching esetében a cochee (kócsolt személy) engedélye nélkül nem adok át személyes információt a megrendelőnek, ha a megrendelő az a cég, ahol a cochee munkavállalóként dolgozik.

Bejelentkezés tanácsadásra: +36 (70) 311 61 25